Porovnávací test sálavých topných panelů

Porovnání účinnosti sálání infrapanelů ECOSUN a REDWELL

Porovnávací test sálavých topných infrapanelů

Porovnávací test topnýchinfrapanelů REDWELL IHS 600 a FENIX ECOSUN 600U. V poslední době kontaktuje naši firmu mnoho lidí, kteří shlédli v televizi reklamu na „revoluční“ systém vytápění infračerveným topným panelem od firmy REDWELL a chtějí od nás slyšet náš názor na tento výrobek.
Protože firma FENIX s.r.o se výrobou topných panelů pracujících na principu infračerveného sálání zabývá již 15 let, rozhodli jsme se na četná přání zákazníků tento panel opatřit a podrobit jej srovnávacímu testu s podobným výrobkem naší firmy.
Pro potřeby srovnání jsme u tuzemského zastoupení rakouské firmy REDWELL zakoupili infračervený topný panel typu IHS 600 o výkonu 600W. Tento výrobek je doporučován k montáži na stěnu, přípustná je i montáž na strop.
Z produkce firmy Fenix jsme vybrali panel, který se svými parametry co nejvíce přibližuje konkurenčnímu výrobku. Jako odpovídající byl vybrán nízkoteplotní sálavý panel ECOSUN 600U o výkonu 600W. Tento typ je přednostně určen k montáži na strop.

 

Panel Rozměry Topná plocha (m2) Plošný příkon (W/m2) Skutečný příkon (W)
REDWELL IHS 600 600 x 1000 x 16 0,6 1025 612
ECOSUN 600U 590 x 1190 x 28 0,72 904 621
Porovnávací tabulka obou panelů


Podmínky měření:

Oba uvedené infrapanely byly podrobeny důkladnému porovnávacímu měření povrchových teplot a vyzařování tepla do prostoru. Měření bylo provedeno ve zkušební místnosti za zcela identických podmínek. Teplota v této místnosti byla udržována na 20°C pomocí prostorového termostatu, který spínal přímotopný panel o výkonu 2kW. Nejprve byl měřen panel Redwell připevněný na stěnu pomocí držáků, které jsou součástí výrobku. Následně byly oba panely zavěšeny na řetízkách v prostoru a byly měřeny povrchové teploty a vyzařování tepla do prostoru. Hodnoty byly měřeny a zaznamenávány přístrojem Commeter D 0241 a pyrometrem C 1000. Měření povrchových teplot:

 

Panel Střed panelu 10 cm od okraje Bok panelu Střed zadní strany
REDWELL na zdi 105°C 85°C 80°C 53°C
REDWELL zavěšený 112°C 92°C 85°C 58°C
ECOSUN zavěšený 100°C 90°C 65°C 45°C
Tabulka naměřených hodnot na infrapanelech (zprůměrované hodnoty)


Měření osálávání:

Sondy pro měření osálávání o rozměru 15 x 15 cm byly vyrobeny z ocelového plechu natřeného černou absorpční barvou a byly instalovány ve vzdálenostech 0.5, 1 a 1.5 m od panelů, vždy kolmo na směr toku vyzařovaných paprsků.

 

Panel Vzdálenost 0,5m Vzdálenost 1,0m Vzdálenost 1,5m
REDWELL na zdi 25,5°C 22,3°C 19,0°C
REDWELL zavěšený 30,2°C 23,0°C 19,0°C
ECOSUN zavěšený 31,0°C 24,0°C 21,9°C
Tabulka naměřených hodnot při osálávání


Vyhodnocení:

Z naměřených výsledků je vidět, že panel Redwell dosahuje vyšších povrchových teplot než Ecosun 600U. U panelu Redwell byl také zjištěn značný rozdíl povrchových teplot mezi umístěním na stěně nebo v zavěšeném stavu. Tento rozdíl je způsoben tím, že panel na stěně je lépe ochlazován studeným vzduchem od podlahy a teplý vzduch má možnost stoupat nahoru. V zavěšeném stavu toto není možné a proto jsou teploty vyšší.
Při měření osálávání jsou výsledky příznivější pro panel Ecosun 600U. Rozdíl teplot, kdy je panel Redwell zavěšen, je do vzdálenosti 1m asi 1°C ve prospěch Ecosunu 600U a to i při nižším plošném příkonu. Ve vzdálenosti 1,5 m je již rozdíl téměř 3°C ve prospěch Ecosun 600U.
Z těchto výsledků lze odvodit závěr, že účinnost sálavé složky panelu Ecosun 600U je i při nižší povrchové teplotě vyšší než u panelu Redwell. Důvodem je použití vhodnějšího krystalického povrchu, který má vyšší emisivitu a také menší vyzařování tepla zadní stranou panelu. Při instalaci panelů v horizontální poloze je zadní strana panelu Ecosun až o 13°C nižší než u panelu Redwell.

Naměřené hodnoty v grafech:


Naměřené hodnoty ECOSUN 600U a REDWELL 600


Zdroj: Fenix

Odeslat článek známému Tisk